Get the latest price?

Dieselgenerator batteriunderhåll

25-09-2022

Akut dieselgeneratorer

Batteri är en viktig del av startsystemet för en dieselgenerator. Batterier är så viktiga för generatordrift att batteriet ofta är det första en servicetekniker kommer att kontrollera när en generator går sönder. Eftersom batterier är en sådan huvudroll för en dieselgenerator, är det ganska nödvändigt att göra regelbundet underhåll av batterier för att se till att de är i gott skick.


Generellt kommer vi att fokusera på fyra (4) tips enligt nedan:

1. Kontrollera vattennivån regelbundet. I allmänhet kommer det att finnas övre och nedre gränsmärken på sidan av batteriet. När vattennivån har visat sig vara lägre än den nedre markeringen är det nödvändigt att tillsätta destillerat vatten, och lägg inte till för mycket vatten, bara nå standardvattennivån.

2. Tillför elektrolyt i tid. Innan du använder ett nytt batteri bör standardelektrolyten tillsättas. Elektrolyten ska vara 10-15 mm högre än plattan. Elektrolyten är lätt att absorberas av plattan, och den bör kompletteras i tid.

3. Håll batteriet rent. Rengör damm, olja och andra föroreningar som lätt kan orsaka elläckage på panelen och pålhuvudet. Och det är bra att öka livslängden.

4. Kontrollera dagligen om batteriet laddas normalt. Du kan kontrollera det med en multimeter, om spänningen är för låg eller för hög måste du be en professionell att se över laddningssystemet.

Få det senaste priset? Vi svarar så snart som möjligt (inom 12 timmar)