Get the latest price?

Stamford AVR SX460 är nu föråldrad och ersatt av AVR AS440

12-02-2023

Uppmärksamhet snälla! 

AVR SX460 är nu föråldrad och ersatt av AVR AS440. Tillverkningen av original Stamford AVR SX460 har definitivt upphört. Du kan förmodligen fortfarande hitta några lagerenheter på marknaden, eller så kan du välja ersättningsprodukter av god kvalitet från Kina.

Stamford AVR

AVR SX460 är en halvvågs fasstyrd tyristor typ Automatic Voltage Regulator (AVR) och utgör en del av magnetiseringssystemet för en borstlös generator. Den  användes tidigare på Stamford UC22 och UC27 generatorer. AVR är länkad med huvudstatorlindningarna och magnetiseringsfältlindningarna för att ge sluten slinga styrning av utspänningen.

AVR AS440 är en analog, 2-fasavkännande, självexciterad automatisk spänningsregulator (AVR). Den levereras som standard till generatorerna STAMFORD S4 och STAMFORD HC5 och är ett tillval för generatorerna STAMFORD UC22 och UC27.

Få det senaste priset? Vi svarar så snart som möjligt (inom 12 timmar)